1 Şubat 2011 Salı

Deprem Ne Zaman Olur

Deprem ne zaman olur ?

Depremler tektonik hareketler sonucu oluşan gerilimlerin yeryüzünde yaptığı hasardır.

Ülkemiz açısından bakacak olursak

Türkiye'nin batısından -doğusuna kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayzonu (KAF), Güneyde bulunan Doğu Anadolu Fayzonu (DAF) ve Egede bulunan normal faylanmalar gibi önemli tektonik hareketler mevcuttur.

Bu önemli üç tektonik hareket, hareketli olduğu müddetçe depremlerin olması kaçınılmazdır.

Ülkemizde Depremler olacaktır, önemli olan bu depremlerin ne zaman olacağını tahmin etmek değil, oluşacak depremlerden en az can kaybını sağlamaktır. Bunun için deprem olgusu ile yaşamayı öğrenmek ve toplumu depreme karşı bilinçlendirmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder